მირ.მეფის 7ა/ 1 ბლოკი მირ.მეფის 7ა/ 2 ბლოკი გაზაფხულის #25
გორი. ყიფიანის 27ა ჯავახიშვილის #60 კამანის #12
კაპანელის #4 მარნეული. ლესელიძის #5 ქინძმარაულის #5
ვარკეთილი